Επισκέψεις

14.7.15

papermarbles_μαρμαρόκολλες


Ακολουθούν videos από το διαδίκτυο σχετικά με την τεχνική κατασκευής μαρμαρόκολλας και την Ebru art (τεχνικές της οποίας χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή μαρμαρόκολλας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: