Επισκέψεις

29.9.15

transforming ninja star

σχ.2

Η κατασκευή αποτελείται από 8 αποσπώμενα μέρη (4/χρώμα) τα οποία με συγκεκριμένες αναδιπλώσεις συγκρατούνται μεταξύ τους σε σχήμα δακτυλίου (σχ.1). Με 4 κινήσεις, κινώντας προς το κέντρο τα ακριβώς αντικρυστά μέρη, δημιουργείται το σχ.2. Αντίθετα, απομακρύνοντας προς την περιφέρεια τα ακριβώς αντικρυστά μέρη, δημιουργείται και πάλι το σχ.1.

σχ.1

Δεν υπάρχουν σχόλια: